تبلیغات
دفاتر اسناد رسمی (دفترخانه) - مدارک و مراحل تعویض پلاک خودرو
9 بهمن 89

مدارک و مراحل تعویض پلاک خودرو

   نوشته شده توسط: رزگار رحیم پور    

مدارك لازم برای تعویض پلاک خودرو:

 
1) مراجعه خریدار و فروشنده یا نماینده قانونی ایشان.
 
2) نسخه دوم برگ فروش برای كارخانه‌های سازنده داخلی.
 
3) بیمه نامه شخص ثالث.
 
4) كارت مشخصات وسیله نقلیه.
 
5) شناسنامه مالكیت خودرو.
 
6) شناسنامه فروشنده و خریدار.
 
7) برگه عدم خلافی(در صورت پایان نیافتن اعتبار، برگه صادر شده از کلیه دفاتر پلیس+10 قابل قبول می‌باشد).
 8) كارت ملی و كد پستی خریدار و فروشنده.
 9) مدارك احراز سكونت خریدار در آدرس اعلامی.
 
10) برگ معاینه فنی معتبر صادره از مراكز مجاز (برای خودروهای با بیش از دو سال سابقه تولید).
 
11) ارائه اصل فیش مالیات مشاغل برای خودروهای پلاك عمومی و تاكسی.

 مراحل نقل و انتقال خودرو:

 1) دریافت قبض ورودی (زمان ورود به مركز).
 2) مراجعه به باجه نوبت دهی و تعیین دفتر خدمات خودرویی مورد مراجعه .
 
3) اخذ فرم بازدید خودرو از طریق دفتر خدمات خودرویی تعیین شده.
 
4)مراجعه به كارشناس فنی مركز جهت بازدید خودرو و تایید فرم بازدید.
 5) مراجعه به واحد آگاهی مستقر در مركز (جهت بررسی سوابق خودرو).
6) تسویه حساب تخلفات گذشته پلاك فروشنده و اخذ صورت وضعیت تخلفات از دفتر اجراییات.
 7
) پرداخت مبلغ 250،000 ریال به حساب شماره 95888 نزد بانك ملی ایران توسط خریدار. (قابل پرداخت در كلیه شعب بانك ملی).
 
8) مراجعه به دفتر خدمات خودرویی.
 9) دریافت اسناد و مدارك جدیدالصدور شامل شناسنامه مالكیت و تائیدیه نقل و انتقال خودرو از دفتر خدمات خودرویی.
 10) مراجعه به محل فك پلاك و سپس دریافت پلاك از انبار پلاك و عملیات نصب پلاك جدید.