تبلیغات
دفاتر اسناد رسمی (دفترخانه) - مدارک لازم جهت نقل و انتقال خودرو به صورت قطعی منقول

1-    بنچاق یا سند فروش شرکت تولید کننده و یا آخرین سند قطعی اتومبیل

2-    شناسنامه مالکیت خودرو

3-    تاییدیه نقل و انتقال راهنمایی و رانندگی دایر بر تعویض پلاک خودرو

4-    کارت سوخت خودرو

5-    مفاصا حساب پرداخت عوارض سالیانه شهرداری 

6-    شناسنامه فروشنده و خریدار

7-    کارت ملی فروشنده و خریدار

8-    کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت عمومی 

     ( برای متولدین ذکور 1338 و بالاتر )

9-   بیمه نامه ی شخص ثالث معتبر