تبلیغات
دفاتر اسناد رسمی (دفترخانه) - صلح نامه اموال صغیر
18 تیر 90

صلح نامه اموال صغیر

   نوشته شده توسط: رزگار رحیم پور    

یک سوال

گروهی از وراث(ورثه 5 نفر ) 60 نفر برای تنظیم سند صلح نامه غیر منقول به دفتر مراجعه نموده اند و یکی از این 60 نفر صغیر (17 ساله) می باشد و نیز برخی از دیگر وراث نیز بالای 50 تا 85 سال سن دارند (احتمال فوت و افزایش وراث و دردسر بیشتر) آیا برای تنظیم این سند بجز مراجعه به دادسرا راه دیگری نیز وجود دارد در ضمن ولی قهری نیز ندارد؟