تبلیغات
دفاتر اسناد رسمی (دفترخانه) - دریافت خلافی اتومبیل

برای دریافت خلافی اتومبیل باستی شماره وین(VIN) آن را داشته باشید که یک شماره 17 رقمی است و پشت کارت ماشین به صورت عمودی سمت راست آن درج شده است .

از طریق پیام کوتاه SMS

اکنون شما میبایست این کد را به شماره ۳۰۰۰۵۱۵۱ از طریق SMS ارسال کنید.
 پس از چند لحظه مقدار جریمه ماشین و تعداد دفعات آن برای شما ارسال میشود.

از طریق تلفن

تماس با شماره 88288888